Thông tin liên hệPSO BUSINESS CENTER

Trụ Sở Chính tại Trần Cao Vân

Địa chỉ:            Lầu 6, Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, HCM
Phone:             08.5445.6666  - Fax : 08.5445.6668
Email:              info@pso.com.vn 
 

Chi Nhánh tại Mạc Đĩnh Chi

Địa chỉ:            Lầu 1, PVFCco, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM
Phone:             08.5445.6969  - Fax : 08.5445.6669
Email:              info@pso.com.vn 
 

Chi Nhánh tại Võ Văn Tần

Địa chỉ:            Lầu 15, Lim 2, 158 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, HCM
Phone:             08.54456998  - Fax : 08.5445.6667
Email:              info@pso.com.vn 
 
 
PHONE 08.5445.6969
HOTLINE 0945.996.969

Báo giá nhanh

Thông tin đăng ký
  •  

  •  
  •